Venteliste

Indtast informationer på barnet, som ønsker at blive optaget på ventelisten.

Rækkefølgen på ventelisten kan brydes, hvis der skønnes at det pædagogiske miljø dermed fremmes (alder, søskende, køn, o.s.v). Dette afgøres af Multiidræt.

Ansøgningsformular


Multi idræts venteliste

Du kan søge om optagelse på KBs venteliste ved at udfylde formularen.